Reserves calculation and re-estimate

Deposits of JSC "GMK Kazakhaltyn": Bestobe, Aksu, Zholymbet, Yuzhnoe Karaul-Tobe. JSC "GMK Kazakhaltyn"
Kuranakhskoe ore field. "Polyus Gold"
Zhezkazgan deposit Yuzhnyi, Zapadnyi mines. "Geos" LLP
Bozshakol. "Two K" LLP
Novie peski (Republic of Karelia)."Onego- Gold" LLC
Kuludjun. "Cascade-N"LLP
Vasilkovskoe. "Altyntau Kokshetau" LLP
Kuludjun. "Cascade-N"LLP
Ridder-Sokolnoe. "Kazzinc" LLP
Khautavaarskoe ore field. "Onego- Gold" LLC
Yuzhnyi Raigorodok. "Geos" LLP
Akzhal. "Gold-mining cooperative Gornyak" LLP
Bayankol river basin. JSC "ZDP Khan-Tengri Goldberg"
Kuludjun. "Cascade-N"LLP
Vasilkovskoe. JSC "Vasilkovskiy GOК"
Ushkatyn-III. JSC "Zhairemskiy GOK"
Beke. "KazNIGRI" LLP
Group of gold deposits of Kuludjunskiy ore field. "Cascade-N"LLP
Zhanalyk. "Zhanalyk Gold" LLP
Shagyrkol. JSC "Sokolovsko-Sarbaiskoe Mining-processing production association"
Russia, Moscow
Yeniseiskaya str.1/1
office 214
+7 (495) 407-15-34
Kyrgyzstan, Bishkek
str. Matrosov, 50a,
2nd Floor
+996 (312) 51-04-62